Skicka in ansökan

8 September - 18 DecemberOpenlab

Utveckla ett nytt business case i höst

Välkommen med din ansökan till Fas 1 av programmet 'Call to Action' - ett helt nytt innovationsprogram för små och medelstora företag med fokus på hållbar affärsutveckling och innovation. 

Varför just ert bolag ska delta

Små och medelstora företag har generellt stor innovationspotential och är därför särskilt viktiga för den hållbara utvecklingen av samhället. Samtidigt är det många gånger svårt för små och medelstora företag att finna sin roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle och att utveckla affärsmässigt hållbara strategier för detta. 

Genom att delta i 'Call to Action' har ert bolag möjlighet att få professionellt och strukturerat stöd för att hitta nya affärsmöjligheter kopplat till de globala målen. Ni får samtidigt ett vidgat nätverk till några av Stockholms främsta innovationsmiljöer, rådgivning från experter med erfarenhet från global utveckling samt möjlighet att samverka med studenter och lärare på KTH och universitet i Afrika. 

OBS! Denna ansökan avser Fas 1: "Identify a sustainable business case" 

'Call to Action' Fas 1: ”Identify a sustainable business case” 

Den första fasen av programmet sträcker sig från september till december 2020. Som deltagande bolag driver och ansvarar ni själva för er egen innovationsprocess, men får stöd genom programmets aktiviter och medverkande organisationer att lyckas.

Mål: Att varje deltagande företag a) Fått kunskap om affärsutveckling för de globala målen, b) Utökat sitt nätverk och påbörjat samverkan med andra samhällsaktörer och c) Påbörjat utveckling av minst ett nytt business case kopplat till något av de 17 globala målen.

Upplägg

'Call to Action' möjliggör en iterativ innovationsprocess under fyra månader. 

Programmet innehåller aktiviter för Information, Rådgivning, Samskapande, Eget arbete och Presentationer. Programmets aktiviteter genomförs i första hand digitalt.

Tidsåtgång

Varje bolag behöver medverka med 2 deltagare per företag, varav en av dessa ska inneha en ledande position i bolaget. Varje deltagande bolag kan räkna med att behöva avsätta 100 timmar eller i genomsnitt 1 dag/vecka och individ för att kunna genomföra samtliga moment i programmet.

Datum

Programmet startar med en kick-off tisdag 8 september kl 13.00 och avslutas i december 2020 (exakt datum fastställs senare). Ett detaljerad schema med samtliga aktiviteter presenteras i samband med programmets start i september.

Krav på deltagande bolag

Säte: Stockholms län (i första hand)
Antal anställda:
10 - 250 (ej ett definitivt krav om ni med färre anställda ändå är väldigt motiverade)
Verksamhetsområde:
Digitalisering/Tillverkning/Stadsutveckling
Omsättning 2019:
≤ € 50 m
Medverkan:
Två medarbetare varav minst en i ledningsposition, deltar i samtliga programmets aktiviteter (ca. 1 dag/vecka sept-dec 2020

Att ni lämnar en välformulerad motivering till varför just ert bolag ska få en plats i programmet.

Vilka står bakom programmet?

Programmet 'Call to Action' koordineras av Openlab KTH inom ramen för projektet Frontrunners for sustainable innovation (ERUF). Programmet genomförs i samverkan med KTH Global Development Hub, KTH Näringslivssamverkan och kommunikation, Kista Science City och Södertälje Science Park samt United Nations Development Programme (UNDP).

Missade du webbinariet?

Openlab arrangerade ett webbinarium den 4 juni med fokus på de globala målen som affärsmöjligheter och att ge information om programmet och ansökningsprocessen. Här kan du se en inspelning av webbinariet.

Välkommen med er anmälan!

Skicka in ansökan

Allt du behöver veta

Ansökan öppnar: 8 juni 

Ansökan stänger: 31 augusti

Programmet startar: 8 september

Programmet slutar: december (datum bestäms senare)

Samtliga deltagare behöver avsätta i genomsnitt 1 arbetsdag per vecka för att kunna genomföra programmets samtliga aktiviteter, inklusive eget arbete.

Programmet genomförs i första hand digitalt via Zoom och med hjälp av molnbaserade verktyg och plattformar så som Google Drive. Samtliga deltagare i programmet behöver tillgång till en dator/telefon/surfplatta med stabil uppkoppling samt högtalare, mikrofon (alt. headset) och kamera för att kunna delta i aktiviteterna. Schema samt kalenderbokningar med länkar till möten skickas ut i starten av programmet och uppdateras löpande.

Programmet är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. Openlab förbehåller sig rätten att i samarbete med programmets partners göra ett urval de deltagare som är bäst lämpade enligt kriterierna som framförs i och med ansökan, samt att utesluta deltagare som missköter sig eller på något sätt försvårar deltagande för andra parter i programmet. 

Programmet kommer att innehålla delar på både svenska och engelska.

Om ert bolag av någon anledning behöver dra tillbaka er ansökan eller avsluta programmet uppskattar vi besked om detta så snart som möjligt, helst innan programstart.

Har du frågor? Kontakta Sara Araya på sara.araya@openlab.se

Skicka in ansökan